Informasjon om elsikkerhet

 

Elektrisitet er med oss over alt, ta deg noen minutter for å sikre deg og dine, slik at alle får en tryggere hverdag.

 

Dette kan være noen av de viktigste minuttene av ditt liv!

 

 

 

 

Ditt ansvar, din elsikkerhet!

 

Lovtekst i fra Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. (FEL)

 

FEL § 9.Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot

Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.

 

Veiledning til FEL § 9, korte utdrag:

Eiers/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V.

Hvor omfattende dette vil være avhenger av hvor komplisert anlegget er og hvilken risiko som er forbundet med anlegget og det utstyr som er tilknyttet det. For eksempel vil ansvaret i en bolig kunne innebære:

- å være oppmerksom på faresignaler som oppstår, som varme sikringer og stikkontakter, lysbuer/gnister eller tilløp til lysbuer,

- å få kontrollert anlegget på bakgrunn av slike faresignaler, og

- å få utbedret de mangler som avdekkes.

 

I tillegg til vedlikehold på bakgrunn av faresignal eller skade, bør det også foretas regelmessig ettersyn av anlegget f.eks. hvert tiende år i boliger og andre anlegg med tilsvarende grad av risiko.

 

Les mer på:

www.dsb.no

Gå inn på "Sikker hverdag" og lær om sikkerhet.