Sikringsskap, Inntak og Elanlegget

Ettersyn, vedlikehold og utskifting av elanlegg

Foto: Fritz A Ramstad

Manglende  vedlikehold og ettersyn av elanlegget starter mange branner i året.

 

Jevnlig ettersyn på elanlegget vil avdekke skader, varmegang på elanlegget og man kan oppdage om noe er defekt.

 

På bolig og lignende er det anbefalt av DSB en frekvens på 10 år mellom hver sjekk av hele elanlegget.

 

Det Lokale El-tilsynet vil vanligvis komme hvert 20 år, og denne kontrollen er bare en stikkprøvekontroll, det kan være flere feil som ikke blir avdekket under en slik kontroll.

 

En el-sjekk utført hvert 10 år av en elektroentreprenør vil være mer grundig.

Mange branner starter på inntak og i sikringsskap.

 

Har du eldre installasjon og skrusikringer, bør du sjekke disse minst 2 ganger i året, ettertrekke disse skrusikringene da de utvider seg når det er varmt og trekker seg sammen når det er kaldt. Derfor kan disse skrusikringene bli litt løse og kan skape økt motstand og varmegang i sikringsskapet.

 

 Sjekk også inntaket, dersom det er skrusikringer på inntak.

Man glemmer å sjekke inntaket, spesielt dersom det er montert på et loft e.l.

 

Dersom du har nye sikringer med jordfeilbryter, så må du huske å trykke på testknappen jevnlig, dette varierer fra leverandør til leverandør.


Noen anbefaler en slik test med å trykke på testknappen en gang pr måned, når man tester jordfeilbryteren vil man vedlikeholde mekanismen inne i denne for å sikre at den løser ut ved jordfeil eller dersom det oppstår brann, som igjen utløser jordfeil i elanlegget.

 

 

 

 

 

 

Klikk for å send epost:

@