Varmeovner

Oppvarming med elektriske varmeovner

www.nobo.no

Varmeovnen starter flere branner i året, årsaken er ofte feil bruk.

Dersom avstand til brennbart materiale er for liten kan en brann kan utvikle seg.

 

Les bruksanvisningen til ovnen for å se på minimumsavstander.

Sørg for at gardiner og møbler ikke kommer for nær ovnen.

 

Unngå å tørke klær på ovner.

 

Ovner som er flyttbare bør kun brukes under tilsyn og på dagtid,

vær spesielt varsom med barn og husdyr i samme rom.

 

Vifteovner og stråleovner bør brukes i korte tidsrom,
monter heller faste varmeovner.

 

Alle varmeovner er beregnet for å plugges direkte inn i en stikkontakt på vegg.

 

Aldri bruk skjøteledninger på varmeovner,

høy effekt kan gi varmegang og branntilløp.

 

Husk å følge monterings- og vedlikeholds- anvisningen for alle typer ovner.

 

Klikk for å send epost:

@